Les dades

Les deixalles marines

Es consideren deixalles marines tots aquells residus sòlids d’origen antròpic (humà) que arriben al medi marí, on a causa de les seves característiques, tendeixen a acumular-s’hi. Aquesta definició engloba a una gran tipologia de residus, tant d’ús quotidià com de més específics d’algunes activitats en concret.

Sigui quin sigui el seu origen, aquestes deixalles esdevenen un problema de conservació molt important al medi marí.

ORIGEN MARÍ

Navegació

Transport de mercaderies.

Embarcacions recreatives i altres (vaixells de guerra i recerca).

Creuers i ferris.

ORIGEN TERRESTRE

Origen Municipal

Abandó de residus
(ciutats, senderes, llits fluvials, etc).

Ocupació d’oci
(concerts / festivals / esports / bany).

Abocadors incontrolats en la costa / riberes dels rius.

Pesca i Aqüicultura

Embarcacions de pesca (altura, litoral…).

Instal·lacions d’aqüicultura.

Pesca esportiva.

Origen Industrial

Emissaris indústries.

Obres de construcció i demolició.

Ports (comercials, pesquer, esportius).

Desballestament de vaixells.

Activitats agrícolas.

Fabricació de plàstics industrials.

Altres

Tempestats / inundacions.

Plataformes extracció de gas / petroli.

Fenòmens naturals (tempestats, marees, etc.)

Aportacions fluvials.

Depuració aigües residuals.

Aigües pluvials (DSU) / embornals.

Les deixalles marines

Per fer-nos una idea de la magnitud de la problemàtica de les deixalles marines hem de considerar que:

10 milions

de tones de deixalles arriben al medi marí cada any.

80%

de les deixalles marines provenen del medi terrestre

(vent, col·lectors/clavegueram, pluja, cursos d’aigua, etc.)

Els plàstics

són el 80% de les deixalles marines.

A causa de les seves propietats el plàstic no desapareixen mai.

Centenars de milers

d’organismes marins reben l’impacte directe cada any

a l’ingerir-les o quedar-hi embolicats, esdevenint una causa important de mortalitat de la biodiversitat marina.

7 dies

és el temps que hi són a la superfície de la mar.

Passat aquest temps s’acumulen en la costa i en els fons marí

5 grs/plàstic

És el que ingerim cada setmana cadascun de nosaltres. L’equivalent a menjar una targeta de crèdit.

mol·luscs

71%

és petxines, musclos, ostres, navalles, etc. presenten fragments de plàstic al seu interior

crustacis

66%

gambes, llagostins, escamarlans, crancs, etc. presenten fragments de plàstic al seu interior

peixos

17,5%

rap, salmó, sardina, lluç, tonyina, etc. presenten fragments de plàstic al seu interior

Plàstic = Cadena Alimentària Marina

S’ha detectat a l’interior d’una gran diversitat d’organismes marins:
plàncton, cnidaris, crustacis, mol·luscs, peixos, aus i mamífers.

Què podem fer per reduir aquest problema?

  • Generar menys residus, intentant substituir els plàstics d’un sol ús per envasos i altres elements reutilitzables.
  • Ser responsables dels residus que generem.
  • Gestionar correctament els residus produïts i dipositant-los al contenidor correcte.
  • Aplicar de normatives nacionals i internacionals que estableixin canvis legislatius.

Què s’està fent a Espanya actualment?

Què oferim?

Aquí s’han d’explicar les característiques del SEABOT, les dades que tenim nosaltres són:

  • Recollida d’objectes de fins a 30 cm (aproximadament la mida d’una botella d’aigua).
  • Retenció de microplàstics i d’altres residus de fins a 1.5 mm.
  • Capacitat per recollir més 20 litres d’hidrocarburs.